Ogled baletne predstave

Ogled baletne predstave

Dijakinje in dijaki so si v spremstvu vzgojiteljev ogledali baletno predstavo Jevgenij Onjeginj v  Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Baletna predstava nas je navdušila z barvitostjo, razigranostjo in sporočilom,ki ga je vsak posameznik začutil ob prelepi glasbi. Obisk gledališča je za vsakega dijaka posebno doživetje, ki ostaja še nekaj časa kot zven klavirja v našem razmišljanju. Tako kot v zgodbi našega junaka, se tudi mi  v vsakdanjem življenju nenehno soočamo s preizkušnjami, ki nas naredijo da smo takšni kot smo.

Kemija

Kemija

Učno pomoč pri kemiji izvajamo po predhodni najavi med in izven učnih ur. Z dijaki istega letnika in šole delamo skupinsko, vsaj pri predelovanju snovi, kjer imajo skupne težave. Glede učne pomoči pri kemiji sodelujemo tudi s skupino dijakov, ki so v skupini prostovoljcev za nudenje le-te.

Časovna opredelitev: po predhodnem dogovoru z dijaki

Kraj izvedbe: dijaški dom (kabinet ali skupni prostor v prvem nadstropju)

Mentorica: mag.Bojana Peruš Marušič

Zgodovina in geografija

Zgodovina in geografija

Učna  pomoč pri predmetih geografija in zgodovina poteka po predhodni  najavi in dogovoru v obliki dodatne razlage učne snovi, pojasnjevanja, razgovora in utrjevanja znanja. Prav tako je dijakom nudena pomoč pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov in drugih domačih nalog pri teh dveh predmetih. Učna pomoč v glavnem poteka individualno, po potrebi pa tudi skupinsko, v kolikor potrebo po učni pomoči izrazi več dijakov istega letnika in programa šolanja.

Učni pripomočki:  atlas sveta, zemljevidi, zgodovinske karte, globus, slikovno gradivo, zemljevidi s spleta

Časovna opredelitev: po dogovoru

Kraj izvedbe: dijaški dom (kabinet ali učilnica v četrtem nadstropju)

Mentor: Ana Rastresen

Slovenščina

Slovenščina

Preverjanje bralnih sposobnosti dijakov; po potrebi bralne vaje z dijaki in razumevanje prebranega.

Kako pišemo esej? (predavanje za dijake v knjižnici – Dobrić)

Individualna pomoč dijakom pri slovenščini (pravopis, književnost, referati…).

Cilji:

  • privzgajanje ljubezni do maternega jezika,
  • navajanje dijakov na pravilno in lepo izražanje,
  • izboljšati ocene pri slovenščini v šoli,
  • navdušiti dijake za branje kvalitetne literature.

Časovna opredelitev: po predhodnem dogovoru z dijaki

Kraj izvedbe: dijaški dom (kabinet, skupni prostor v drugem nadstropju, knjižnica)

Mentorica: Marija Dobrić

Ekokviz

Ekokviz

Tudi v tem šolskem letu bo v DD Lizike Jančar potekalo šolsko/domsko tekmovanje v Ekokvizu. Dijaki se bodo med seboj pomerli v treh temah, in sicer so letošnje teme: Preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost, KrOžno gospodarstvo in Odgovorno s hrano. Domsko tekmovanje bo potekalo 13.12.2016.

Tekmovanje bo potekalo na treh nivojih:

  • Srednje poklicno izobraževanje (SPI),
  • Srednje strokovno (SSI) in poklicno tehnično izobraževanje (PTI),
  • strokovne in splošne gimnazije.

Po trije najboljši dijaki iz vsakega nivoja se uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo potekalo 25.1.2017 v Kranju.

Več: http://ekosola.si/2016-2017/projekti/ekokviz-za-ss/