Angleščina in Nemščina

Angleščina in Nemščina

Dijakom skušamo pomagati, da pri uporabi angleščine in nemščine postanejo samozavestni, suvereni, spretni in učinkoviti. Razvijamo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil.

  • Pomoč pri razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja (iskanje določenih podatkov v besedilu, razumevanje glavnih misli sporočila, pomembnih podrobnosti v besedilu).
  • Pomoč pri razvijanju govornega sporočanja (urjenje uporabe ustreznih jezikovnih sredstev).
  • Pomoč pri razvijanju pisanja in pisnega sporočanja (urjenje pravilnega, jasnega in čitljivega zapisovanja, tvorjenje različnih vrst besedil).
  • Pomoč pri razvijanju branja in bralnega razumevanja (urjenje bralnih sposobnosti, izboljšanje besedišča, razumevanje glavne misli sporočila, iskanje podatkov v besedilu, urjenje govornega obnavljanja besedila).
  • Pomoč pri urjenju in razumevanju jezikovnih znanj in sposobnosti.

Časovna opredelitev: po predhodnem dogovoru z dijaki

Kraj izvedbe: kabinet ali učilnica v 2. nadstropju

Mentor: Erik Kurbos

 

.

Tutorstvo v dijaškem domu

Tutorstvo v dijaškem domu

Beseda tutor je tujka, njen prevod pa je varuh ali skrbnik. Tutorstvo v dijaškem domu pomeni vodeno pomoč starejših dijakov dijakom novincem. Projekt poteka v domu deseto leto.

Tutorstvo deluje na načelu prostovoljstva. Dijaki novinci se prostovoljno vključijo v program tutorstva, prav tako se za funkcijo tutorja prostovoljno odločijo starejši dijaki, ki so po mnenju vzgojitelja odgovorni in primerni za tutorstvo.

Tutorstvo  intenzivno poteka predvsem v 1. polletju, saj so takrat novinci še posebej nebogljeni.

Aktivnosti na nivoju doma so za dijake, ki so vključene v projekt tutorstva, zastonj.

Načrt dela za šolsko leto 2016/17:

Št. Aktivnost Nosilec dejavnosti Časovni termin
1. Predstavitev projekta staršem na roditeljskem sestanku za novince vzgojitelji Avgust 2016
2. Animacija vzgojiteljev

Edita Urih

 

September 2016
3.

Razpis za prostovoljno tutorstvo, animacija za tutorstvo in

Zbiranje prijavnic za tutorstvo

Edita Urih

vzgojitelji

do 20. septembra 2016
4. Delavnica – naloge tutorjev in novincev, osnove dobre komunikacije, naloge tutorjev in novincev Edita Urih 20. 9. 2016
5. Kostanjev piknik, druženje v naravi, zabavne igre

Edita Urih

vzgojitelj

Oktober 2016

 

6. Ogled kino predstave (druženje in vzdrževanje dobrih odnosov)

Karin Žvan

Edita Urih

November 2016
7. Drsanje (druženje in vzdrževanje dobrih odnosov, športna aktivnost)

Edita Urih

Vesna Špes Ciringer

December 2016
8. Zaključek – pogostitev s torto

Edita Urih

Bojana Peruš Marušič

Januar 2017

Edita Urih

Nogomet

Nogomet

NOGOMET – FUTSAL

Kdaj? Ob četrtkih od 17.00 – 18.30
Kje? Telovadnica Srednje zdravstvene

Interesna dejavnost nogomet oz. bolje rečeno FUTSAL (dvoranski nogomet) se izvaja 1 krat tedensko (četrtek od 17.00 – 18.30) v bližnji telovadnici OŠ France Prešeren. Poleg druženja in aktivnega preživljanja prostega časa je namen izvajanja te interesne dejavnosti učenje tehnike, taktike in pravil te v Sloveniji zelo razširjene in priljubljene športne panoge. Prav tako pa je vadba nogometa namenjena izboru domske ekipe za sodelovanje na meddomskem tekmovanju. Tekom šolskega leta se z okoliškimi klubi in šolami odigra tudi nekaj prijateljskih tekem.
Vsakodnevni igri nogometa pa je namenjeno tudi nogometno igrišče ob DD Lizike Jančar, kjer fantje ob toplih jesenskih popoldnevih aktivno preživljajo svoj prosti čas. Igrišče je sicer prostor kjer pogosto svoj prosti čas preživljajo tudi drugi dijaki in dijakinje.

Mentorica: Vesna Veit

18. Mednarodna likovna kolonija LijaLent 2016

18. Mednarodna likovna kolonija LijaLent 2016

Na 18. Mednarodni likovni koloniji LIJALENT 2016 so sodelovali umetniki iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije: Matjaž Duh, Theresia Fauland-Nerat, Ruth Friedrich, Irena Gayattri Horvat, Lojze Kalinšek, Zmago Kovač, Anka Krašna, Danica Sorec Lešnik, Zdravko Luketič, Zlati Prah, Metoda Barić Rebolj, Branimir Ritonja, Linda Maria Schwarz, Slađana Matić Trstenjak, Rasta Vrečko in Karin Westreicher.

Umetniki so v času od 29. 6 – 2. 7. 2016 spoznavali naše mesto, ter ustvarjali likovna dela, ki izražajo čas, v katerem živimo, strpnost in nestrpnost med ljudmi, problematiko beguncev, ter meje, ki se pojavljajo v medsebojnih odnosi. Z barvo, linijo in ploskvijo so nas umetniki nagovorili k lepšemu skupnemu življenju.

Umetniki so ustvarjali tudi na lesene deščice- panjske končnice pod vodstvom vzgojiteljice Raste Vrečko. Likovna dela so predstavljena v strokovnem katalogu, ki smo ga predstavili na odprtju likovne razstave, ki je bilo 23. 9. 2016 v Razstavišču Lija Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Odprtje likovne razstave smo obogatili s kulturnim programom v katerem so sodelovale dijakinje dijaškega doma in študent pod mentorstvom vzgojiteljice Nine Robnik. Gospa Vasja Smole Dubrovnik, sedaj že upokojena ravnateljica dijaškega doma je spregovorila o povezovanju vzgoje in umetnosti, ter predala besedo novi ravnateljici gospe Bojani Peruš Marušič, ki je poudarila, da bomo z delom nadaljevali, saj je organizacija tovrstnega kulturnega dogodka pomembna zaradi naše prepoznavnosti na področju vzgojnega dela z mladimi.

Likovni kritik gospod Mario Berdič je podal strokovno oceno likovnih del, ki so tudi predstavljena v katalogu. Razstavo je odprl mag. Igor Tršar, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Delovanje Razstavišča Lija je pomembno pri vzgojnem delu z mladimi, saj dijaki, ki bivajo v prostorih vsakodnevno doživljajo umetnost in spoznavajo kvaliteto umetniškega sporočila. Odprtje razstave je tudi priložnost, da spoznajo umetnike in prisluhnejo strokovni kritiki, ter si oblikujejo lastno umetniško domišljijo.

Razstava likovnih dela udeležencev 18. Mednarodne likovne kolonije Lijalent 2016 bo na ogled do konca šolskega leta 2016/17. Zahvaljujemo se Mestni občini Maribor in Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Maribor za pomoč pri izvedbi kulturnega programa.

Lik Lizike Jančar 2016

Lik Lizike Jančar 2016

V četrtek, 24.11.2016 smo v okviru projekta z dijaki naredili “korak v preteklost”. Ob tem je dijakinja Sara dijakom spregovorila o pomenu preteklosti in o mladi pogumni Liziki Jančar, po katerem nosi naš dom ime. V spomin na njeno junaštvo smo že pred  leti prehodili njeno pot in posneli utrinke z naše poti v preteklost. Dijaki so si ogledali kratek film, spregovorili pa smo tudi o obdobju in vrednotah ter jih primerjali s sedanjim časom. Koliko so se danes dijaki pripravljeni čemu odpovedati in kaj so pripravljeni narediti za druge.