Mladi za napredek Maribora

Mladi za napredek Maribora

Gibanje Mladi za napredek Maribora je aktivnost kjer lahko mladi  potešite radovednost, znanstveno in raziskovalno žilico ter prispevate k napredku. Raziskovanje mladih poteka vsako šolsko leto že od leta 1982, sprva v organizaciji Mestne občine Maribor, od 2007 pa pod okriljem ZPM Maribor. Projekt spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,  uči samostojnega raziskovalnega dela in  vzbuja zavest osoodgovornosti za razvoj okolja.

Samo odgovorni, ustvarjalni in samozavestni mladi ste lahko gonilo napredka, Dijaški dom Lizike Jančar pa vam daje pogoje, da razvijate svoje sposobnosti in talente ter da vaši predlogi zaživijo tudi v praksi.

Vsako leto v projektu sodeluje več kot 300 mladih raziskovalcev iz višjih razredov mariborskih osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov, ki oddajo več kot 200 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov na več kot 30-ih raziskovalnih področjih.

 1. RAZISKOVALNA NALOGA: GABRIJEL KOLBIČ – ŽIVLJENJE IN DELO

šol.l. 94/95

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalki: Dolejši Saša, Kugovnik Nika (Srednja trgovska šola Maribor)

predstavitev v Dijaškem domu Lizike Jančar

 

 1. RAZISKOVALNA NALOGA: PREZRTI OBRAZI

mentorica:  Fašmon Rasta

raziskovalki: Fištravec Simona, Kovačič Špela

Izdano          1996

Dolžina         82 strani

books.google.si/books?id=q3qtNQAACAAJ

 

 1. RAZISKOVALNA NALOGA: 1001 OBRAZ V MARIBORU

naravna in kulturna dediščina

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalki: Fištravec Simona, Kovačič Špela

 1. mesto na srečanju Mladi za napredek Maribora

Izdano          1997

Dolžina         276 strani

books.google.si/books?id=PLSyOAAACAAJ

 

 1. RAZISKOVALNA NALOGA: SONCE, SENCA IN ČAS /  SONČNE URE V MARIBORU

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalke: Grace Simona, Gošnik Anja, Krecenbaher Sonja

Izdano          1998

Dolžina         92 strani

books.google.si/books?id=QHezOQAACAAJ
 1. RAZISKOVALNA NALOGA: VSI KOŠČKI SO CELI- LEKARNIŠKA POSODA

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalki:  Grace Simona, Gošnik Anja

Izdano 1999
Dolžina 126 strani

books.google.si/books?id=tv0xOQAACAAJ

 

 1. RAZISKOVALNA NALOGA: ANTON BLATNIK

umetnostna zgodovina

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalki: Plemenič Petra, Štraus Marjetka

Izdano          2000

Dolžina         204 strani

 1. mesto na državnem srečanju XXXIV. srečanje mladih raziskovalcev GIBANJE ZNANOST MLADINI (Zveza za tehnično kulturo Slovenije) 29. 9. 2000, Ljubljana.

books.google.si/books?id=Sy8oOwAACAAJ

 

 1. RAZISKOVALNA NALOGA: ANTON BLATNIK IN PUŠČAVA

 kulturna dediščina

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalki: Kelemina Monika, Štraus Marjetka

Založnik        Dijaški dom Lizike Jančar, 2001

Dolžina         126 strani

books.google.si/books?id=qhRsOQAACAAJ

Uspešno likovno raziskovalno delo smo predstavili v Ljubljani na Dnevih slovenskega izobraževanja 18. 3. 1998 v Cankarjevem domu.

 

 1. INOVACIJSKI PREDLOG: KAJENJE, KAJENJE, KAJENJE

 interdisciplinarno področje sociologija in umetnost

mentorici: Fašmon Rasta, Hanželič Ljudmila

raziskovalke: Berke Nina, Turjak Tjaša, Žokš  Sara

 1. mesto na  26. srečanju Mladi za napredek Maribora 2009

Bronasto priznanje na Državnem srečanju mladih raziskovalcev 2009

Založnik        Dijaški dom Lizike Jančar, 2009

Dolžina         98 strani

books.google.si/books?id=cIRkMwEACAAJ

 

 1. RAZISKOVALNA NALOGA / INOVACIJSKI PREDLOG: NAŠ PARK interdisciplinarno področje sociologija in umetnost

Šol.l. 2009/ 2010

mentorici: Fašmon Rasta, Hanželič Ljudmila

raziskovalke: Messec Vesna, Pačnik Valerija, Tandler Zala

 1. mesto na  27. srečanju Mladi za napredek Maribora 2009

Bronasto priznanje na Državnem srečanju mladih raziskovalcev

Založnik        Dijaški dom Lizike Jančar, 2010

Dolžina         52 strani

books.google.si/books?id=mKRlMwEACAAJ

Dostopno na: http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/294/Nas_park.pdf

 

 1. RAZISKOVALNA NALOGA: ŽIVLJENJE IN DELO DANILA VRANCA raziskovalno področje naravna in kulturna dediščina

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalka: Hartman Jasna

 1. mestona raziskovalnem področju naravne in kulturnea dediščine v občini Maribor na tekmovanju »MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2011«

Srebrno priznanje na državnem Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Murska sobota.  23. 5. 2011.

Založnik        Dijaški dom Lizike Jančar, 2011

books.google.si/books?id=t79gMwEACAAJ

Dostopno na: http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/742/Delo_in_zivljenje_Danila_Vranca.pdf

 

 1. INOVACIJSKI PREDLOG: BONTON IN LIZIKA

interdisciplinarno področje: sociologija, umetnost : inovacijski predlog

mentorici: Fašmon Rasta, Urih Edita

raziskovalke: Hojnik Nina, Jakovljevič Pavlica Brina, Vrbnjak Ksenija

 1. mestona področju inovacijskih aplikativnih predlogov v občini Maribor na tekmovanju »MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2011«

Bronasto priznanje na državnem Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Murska sobota.  23. 5. 2011.

Založnik        Dijaški dom Lizike Jančar, 2011

Dolžina         82 strani

books.google.si/books?id=VWNWMwEACAAJ

https://www.yumpu.com/sl/document/view/8716332/bonton-v-dijaskem-domu

 

 1. INOVACIJSKI PREDLOG: BARVNE ŠTUDIJE FASADE DIJAŠKEGA DOMA

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalci:   Colnarič Eva, Rozman Matjaž, Šarlah Klemen

 1. mesto na  področju gradbeništva in arhitekture na 29. srečanju Mladi za napredek Maribora 2012

Bronasto priznanje na Državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti.

Objava naloge:  http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/923/SS_Gradbenistvo_Arhitektura_Barvne_studije_fasade_dijaskega.pdf

 

 1. INOVACIJSKI PREDLOG: OKRASITEV Z ZAVRŽENIMI PLASTENKAMI

Šol. l. 2012/ 2013

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalci:   Molan Anja , Rozman Matjaž,  Šarlah Klemen

 1. mesto na  področju oblikovanja na 30. srečanju Mladi za napredek Maribora 2013

Bronasto priznanje na 47. Državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti

sodelovanje na mednarodnem video natečaju Megabiti energije

Objava naloge:   http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/1189/SS_Oblikovanje_Okrasitev_z_zavrzenimi_plastenkami_IP.pdf

 

 

 1. INOVACIJSKI PREDLOG: CELOSTNA PODOBA NOVOLETNEGA AMBIENTA DD LIZIKE JANČAR

raziskovalno področje: OBLIKOVANJE

Šol. l. 2013/ 2014

mentorica: Fašmon Rasta

raziskovalci: Cehner Patricija, Govedič Tadeja, Rosc Timotej   

»Mladi za napredek Maribora 2014«

 1. mesto na področju: oblikovanje/ inovacijski predlogi

Bronasto priznanje na Državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti.

http://www.zpm-mb.si/attachments/sl/1407/SS_IP_Oblikovanje_Celostna_podoba_novoletnega_ambienta.pdf

 

Angleščina in Nemščina

Angleščina in Nemščina

Dijakom skušamo pomagati, da pri uporabi angleščine in nemščine postanejo samozavestni, suvereni, spretni in učinkoviti. Razvijamo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil.

 • Pomoč pri razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja (iskanje določenih podatkov v besedilu, razumevanje glavnih misli sporočila, pomembnih podrobnosti v besedilu).
 • Pomoč pri razvijanju govornega sporočanja (urjenje uporabe ustreznih jezikovnih sredstev).
 • Pomoč pri razvijanju pisanja in pisnega sporočanja (urjenje pravilnega, jasnega in čitljivega zapisovanja, tvorjenje različnih vrst besedil).
 • Pomoč pri razvijanju branja in bralnega razumevanja (urjenje bralnih sposobnosti, izboljšanje besedišča, razumevanje glavne misli sporočila, iskanje podatkov v besedilu, urjenje govornega obnavljanja besedila).
 • Pomoč pri urjenju in razumevanju jezikovnih znanj in sposobnosti.

Časovna opredelitev: po predhodnem dogovoru z dijaki

Kraj izvedbe: kabinet ali učilnica v 2. nadstropju

Mentor: Erik Kurbos

 

.

Tutorstvo v dijaškem domu

Tutorstvo v dijaškem domu

Beseda tutor je tujka, njen prevod pa je varuh ali skrbnik. Tutorstvo v dijaškem domu pomeni vodeno pomoč starejših dijakov dijakom novincem. Projekt poteka v domu deseto leto.

Tutorstvo deluje na načelu prostovoljstva. Dijaki novinci se prostovoljno vključijo v program tutorstva, prav tako se za funkcijo tutorja prostovoljno odločijo starejši dijaki, ki so po mnenju vzgojitelja odgovorni in primerni za tutorstvo.

Tutorstvo  intenzivno poteka predvsem v 1. polletju, saj so takrat novinci še posebej nebogljeni.

Aktivnosti na nivoju doma so za dijake, ki so vključene v projekt tutorstva, zastonj.

Načrt dela za šolsko leto 2016/17:

Št. Aktivnost Nosilec dejavnosti Časovni termin
1. Predstavitev projekta staršem na roditeljskem sestanku za novince vzgojitelji Avgust 2016
2. Animacija vzgojiteljev

Edita Urih

 

September 2016
3.

Razpis za prostovoljno tutorstvo, animacija za tutorstvo in

Zbiranje prijavnic za tutorstvo

Edita Urih

vzgojitelji

do 20. septembra 2016
4. Delavnica – naloge tutorjev in novincev, osnove dobre komunikacije, naloge tutorjev in novincev Edita Urih 20. 9. 2016
5. Kostanjev piknik, druženje v naravi, zabavne igre

Edita Urih

vzgojitelj

Oktober 2016

 

6. Ogled kino predstave (druženje in vzdrževanje dobrih odnosov)

Karin Žvan

Edita Urih

November 2016
7. Drsanje (druženje in vzdrževanje dobrih odnosov, športna aktivnost)

Edita Urih

Vesna Špes Ciringer

December 2016
8. Zaključek – pogostitev s torto

Edita Urih

Bojana Peruš Marušič

Januar 2017

Edita Urih

Nogomet

Nogomet

NOGOMET – FUTSAL

Kdaj? Ob četrtkih od 17.00 – 18.30
Kje? Telovadnica Srednje zdravstvene

Interesna dejavnost nogomet oz. bolje rečeno FUTSAL (dvoranski nogomet) se izvaja 1 krat tedensko (četrtek od 17.00 – 18.30) v bližnji telovadnici OŠ France Prešeren. Poleg druženja in aktivnega preživljanja prostega časa je namen izvajanja te interesne dejavnosti učenje tehnike, taktike in pravil te v Sloveniji zelo razširjene in priljubljene športne panoge. Prav tako pa je vadba nogometa namenjena izboru domske ekipe za sodelovanje na meddomskem tekmovanju. Tekom šolskega leta se z okoliškimi klubi in šolami odigra tudi nekaj prijateljskih tekem.
Vsakodnevni igri nogometa pa je namenjeno tudi nogometno igrišče ob DD Lizike Jančar, kjer fantje ob toplih jesenskih popoldnevih aktivno preživljajo svoj prosti čas. Igrišče je sicer prostor kjer pogosto svoj prosti čas preživljajo tudi drugi dijaki in dijakinje.

Mentorica: Vesna Veit

18. Mednarodna likovna kolonija LijaLent 2016

18. Mednarodna likovna kolonija LijaLent 2016

Na 18. Mednarodni likovni koloniji LIJALENT 2016 so sodelovali umetniki iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije: Matjaž Duh, Theresia Fauland-Nerat, Ruth Friedrich, Irena Gayattri Horvat, Lojze Kalinšek, Zmago Kovač, Anka Krašna, Danica Sorec Lešnik, Zdravko Luketič, Zlati Prah, Metoda Barić Rebolj, Branimir Ritonja, Linda Maria Schwarz, Slađana Matić Trstenjak, Rasta Vrečko in Karin Westreicher.

Umetniki so v času od 29. 6 – 2. 7. 2016 spoznavali naše mesto, ter ustvarjali likovna dela, ki izražajo čas, v katerem živimo, strpnost in nestrpnost med ljudmi, problematiko beguncev, ter meje, ki se pojavljajo v medsebojnih odnosi. Z barvo, linijo in ploskvijo so nas umetniki nagovorili k lepšemu skupnemu življenju.

Umetniki so ustvarjali tudi na lesene deščice- panjske končnice pod vodstvom vzgojiteljice Raste Vrečko. Likovna dela so predstavljena v strokovnem katalogu, ki smo ga predstavili na odprtju likovne razstave, ki je bilo 23. 9. 2016 v Razstavišču Lija Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Odprtje likovne razstave smo obogatili s kulturnim programom v katerem so sodelovale dijakinje dijaškega doma in študent pod mentorstvom vzgojiteljice Nine Robnik. Gospa Vasja Smole Dubrovnik, sedaj že upokojena ravnateljica dijaškega doma je spregovorila o povezovanju vzgoje in umetnosti, ter predala besedo novi ravnateljici gospe Bojani Peruš Marušič, ki je poudarila, da bomo z delom nadaljevali, saj je organizacija tovrstnega kulturnega dogodka pomembna zaradi naše prepoznavnosti na področju vzgojnega dela z mladimi.

Likovni kritik gospod Mario Berdič je podal strokovno oceno likovnih del, ki so tudi predstavljena v katalogu. Razstavo je odprl mag. Igor Tršar, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Delovanje Razstavišča Lija je pomembno pri vzgojnem delu z mladimi, saj dijaki, ki bivajo v prostorih vsakodnevno doživljajo umetnost in spoznavajo kvaliteto umetniškega sporočila. Odprtje razstave je tudi priložnost, da spoznajo umetnike in prisluhnejo strokovni kritiki, ter si oblikujejo lastno umetniško domišljijo.

Razstava likovnih dela udeležencev 18. Mednarodne likovne kolonije Lijalent 2016 bo na ogled do konca šolskega leta 2016/17. Zahvaljujemo se Mestni občini Maribor in Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Maribor za pomoč pri izvedbi kulturnega programa.

Stran 5 od 8« Prva...34567...Zadnja »