BRANJE NA ZRAKU – NA DOMSKEM IGRIŠČU BEREMO SKUPAJ.

BRANJE NA ZRAKU – NA DOMSKEM IGRIŠČU BEREMO SKUPAJ.

V sklopu Nacionalnega meseca branja Beremo skupaj, so v četrtek, 24.9.2020 ob 16. uri, v prijetnem sončnem popoldnevu, dijaki lahko prisluhnili knjigi Ptica v duši. Sproščeno so sedeli na travi, ob tem pa se razgovorili in razmišljali, kako svoja občutja zaklepamo v predalčke svoje duše in ne znamo prisluhniti samim sebi …

Volitve predsednika Domske skupnosti

Volitve predsednika Domske skupnosti

V sredo, 23. 9. 2020 so dijaki našega doma volili predsednika Domske skupnosti. Izbirali so med tremi kandidati: Nejo Golob, Abelom Skledarjem in Ivo Vidovič. Izmed 302 dijakov jih je glasovalo 126. Odločili so se takole:

Zaporedna številka Ime in priimek Vzgojna skupina Število glasov
1. NEJA GOLOB 1A 31
2. ABEL SKLEDAR 4B 36
3. IVA VIDOVIČ 6A 59
Rezultati volitev, 23. 9. 2020

Iva Vidovič je nova predsednica Domske skupnosti.

Čestitamo!

 

 

Od Maribora do morja

Od Maribora do morja

Vzgojiteljica, prof. Rasta Vrečko (vzgojna skupina 6b), je 1. julija ob 04.00 zjutraj krenila iz Maribora peš proti morju in se vrnila 27. julija. Prehodila je pot dogo 617, 5 kilometrov. (37.300 m vzponov in ravno toliko spustov.) Šla je po Slovenski planinski poti (transverzali) mimo 55 planinskih koč in čez 21 vrhov. Na prireditvi je pokazala več kot 800 fotografij in nam povedala o svojih doživetjih. Dijakom je priporočala, da hodijo čim več in vsaki dan. Na fotografijah je nekaj utrinkov iz poti , ki s bili prikazani na prireditvi izvedeni v Mladinski sobi dijaškega doma 23.9.2020.

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Dijaku pomagamo pri načrtovanju metodološke in izvedbene komponente oblikovanja, pri oblikovanju vizualnih sporočila za različne medije.

Uporablja in določa različno programsko opremo pri oblikovanju – načrtovanju in realizaciji za različne medije oziroma produkcijo (Adobeovih programov za grafično oblikovanje, obdelavo fotografij in videjev (Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Lightroom, Premiere … etc.).

Dijaki prakticira temeljne zakonitosti v oblikovanju in pripravi slikovnega gradiva.

Načrtuje in oblikuje funkcijske in estetske vidike izdelka.

Načrtuje sistem označevanja in aplikacij ter pripravi tehnično dokumentacijo.

Oblikuje enostavne sisteme kompleksnih oblikovalskih rešitev in sodeluje v strokovnih timih.

 

Časovna opredelitev: po dogovoru.
Kraj: učilnica v 5. nadstropju.
Mentor: Dejan Bulut

 

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina (učna pomoč)

Namen predmeta je predstaviti najpomembnejše likovne umetnine, ki oblikujejo dijakov pogled na estetske in vsebinske vrhunce posameznih zgodovinskih obdobij in  na njihov razvoj. S tem predmet privzgaja občutek za resnične likovne vrednote in spodbudi zanimanje za likovne stvaritve in kritičnost do njih.

Dijaki razvijajo estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti Izražanje kulturnih raznolikosti; dvigujejo raven kulturne zavesti in razvijajo zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine.

Časovna opredelitev: po dogovoru.
Kraj: učilnica v 5. nadstropju.
Mentorja: Dejan Bulut in Rasta Vrečko

Dostopnost