Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Grafično oblikovanje (učna pomoč)

Dijaku pomagamo pri načrtovanju metodološke in izvedbene komponente oblikovanja, pri oblikovanju vizualnih sporočila za različne medije.

Uporablja in določa različno programsko opremo pri oblikovanju – načrtovanju in realizaciji za različne medije oziroma produkcijo (Adobeovih programov za grafično oblikovanje, obdelavo fotografij in videjev (Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Lightroom, Premiere … etc.).

Dijaki prakticira temeljne zakonitosti v oblikovanju in pripravi slikovnega gradiva.

Načrtuje in oblikuje funkcijske in estetske vidike izdelka.

Načrtuje sistem označevanja in aplikacij ter pripravi tehnično dokumentacijo.

Oblikuje enostavne sisteme kompleksnih oblikovalskih rešitev in sodeluje v strokovnih timih.

 

Časovna opredelitev: po dogovoru.
Kraj: učilnica v 5. nadstropju.
Mentor: Dejan Bulut

 

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina (učna pomoč)

Namen predmeta je predstaviti najpomembnejše likovne umetnine, ki oblikujejo dijakov pogled na estetske in vsebinske vrhunce posameznih zgodovinskih obdobij in  na njihov razvoj. S tem predmet privzgaja občutek za resnične likovne vrednote in spodbudi zanimanje za likovne stvaritve in kritičnost do njih.

Dijaki razvijajo estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti Izražanje kulturnih raznolikosti; dvigujejo raven kulturne zavesti in razvijajo zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine.

Časovna opredelitev: po dogovoru.
Kraj: učilnica v 5. nadstropju.
Mentorja: Dejan Bulut in Rasta Vrečko