V okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta smo se dijaki in mentorica Vesna Veit odločili za nekoliko drugačno prireditev. Odločili smo se, da bomo osveščali dijake in zaposlene o prihajajočih evropskih volitvah kar z osebnim nagovor in se podali po dijaškem domu ter bližnji okolici. Opomnili smo jih, da so 26. 5. 2019 Evropske volitve ter jih pozvali, da razmislijo o svojih željah in vrednotah ter napišejo svoj razlog udeležbe na prihajajočih volitvah. Kljub temu, da so nekateri še premladi, so z veseljem z nami delili svoje razloge za udeležbo na prihodnjih volitvah.

Volivci so povedali tako; Tokrat grem volit za: enakopravnost, boljši jutri, delo, družino, legalizacijo marihuane, brezplačen študij, prihodnost mladih, medsebojno razumevanje, iskrenost, enakopravnost in zelene, demokracijo in ekologijo, globalne spremembe, svobodomiselnost.

Kakšen je pa vaš razlog? www.tokratgremvolit.eu

Ne pozabite, 26. maj 2019. Oddajte svoj glas.

#enakopravnost #boljsijutri #delo #druzina  #legalizacijamarihuane #brezplacenstudij #prihodnostmladih #medsebojnorazumevanje #iskrenos #enakopravnost #zeleni #demokracija #ekologija #globalnespremembe #svobodomiselnost

Dostopnost