Dijakom skušamo pomagati, da pri uporabi angleščine in nemščine postanejo samozavestni, suvereni, spretni in učinkoviti. Razvijamo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil.

  • Pomoč pri razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja (iskanje določenih podatkov v besedilu, razumevanje glavnih misli sporočila, pomembnih podrobnosti v besedilu).
  • Pomoč pri razvijanju govornega sporočanja (urjenje uporabe ustreznih jezikovnih sredstev).
  • Pomoč pri razvijanju pisanja in pisnega sporočanja (urjenje pravilnega, jasnega in čitljivega zapisovanja, tvorjenje različnih vrst besedil).
  • Pomoč pri razvijanju branja in bralnega razumevanja (urjenje bralnih sposobnosti, izboljšanje besedišča, razumevanje glavne misli sporočila, iskanje podatkov v besedilu, urjenje govornega obnavljanja besedila).
  • Pomoč pri urjenju in razumevanju jezikovnih znanj in sposobnosti.

Časovna opredelitev: po predhodnem dogovoru z dijaki

Kraj izvedbe: kabinet ali učilnica v 2. nadstropju

Mentor: Erik Kurbos

 

.

Dostopnost