Učna pomoč

V našem dijaškem domu nudimo dijakom brezplačno učno pomoč s ciljem, da bi dosegli optimalni učni uspeh.

VZGOJITELJ UČNI PREDMET
Ana Raztresen Zgodovina in  geografija
Dejan Bulut Umetnostna zgodovina, fotografija, grafično oblikovanje
Edita Urih Matematika in fizika
Erik Kurbos Angleščina in nemščina
Marija Dobrić Slovenščina in družboslovje
Nataša Pihler Družboslovje
Rasta Vrečko Umetnostna zgodovina, fotografija, risanje
Bojana Peruš Marušič Naravoslovje in kemija
Vesna Špes Ciringer Matematika
Vlasta Pranjc Učne navade

Kemija

Učno pomoč pri kemiji izvajamo po predhodni najavi med in izven učnih ur. Z dijaki istega letnika in šole delamo skupinsko, vsaj pri predelovanju snovi, kjer imajo skupne težave. Glede učne pomoči pri kemiji sodelujemo tudi s skupino dijakov, ki so v skupini...

več...

Zgodovina in geografija

Učna  pomoč pri predmetih geografija in zgodovina poteka po predhodni  najavi in dogovoru v obliki dodatne razlage učne snovi, pojasnjevanja, razgovora in utrjevanja znanja. Prav tako je dijakom nudena pomoč pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov in drugih domačih...

več...

Slovenščina

Preverjanje bralnih sposobnosti dijakov; po potrebi bralne vaje z dijaki in razumevanje prebranega. Kako pišemo esej? (predavanje za dijake v knjižnici - Dobrić) Individualna pomoč dijakom pri slovenščini (pravopis, književnost, referati…). Cilji: privzgajanje...

več...

Fizika

UČNA POMOČ FIZIKA Cilji: pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri fiziki (prilagoditev različnim nivojem znanja ter ustrezna prilagoditev časa  posameznemu dijaku), navajanje dijakov na redno delo pri fiziki (navajanje na lastno odgovornost in vztrajnost),...

več...

Matematika

Učna pomoč je namenjena pridobivanju dopolnilnega, dodatnega ali poglobljenega znanja učne snovi pri matematiki ter pridobivanju samozavesti in suverenosti pri ocenjevanju znanja v šoli. Cilji: prepoznavanje in odkrivanje učnih težav pri matematiki, pomoč in podpora...

več...

Angleščina in Nemščina

Dijakom skušamo pomagati, da pri uporabi angleščine in nemščine postanejo samozavestni, suvereni, spretni in učinkoviti. Razvijamo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil. Pomoč pri razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja (iskanje določenih...

več...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Deli naprej ...