Glasila in publikacije

 

V Dijaškem domu Lizike Jančar Maribor izdajamo Glasilo Lija, v katerem se predstavijo dijaki s svojimi literarnimi, fotografskimi in likovnimi prispevki. Uredniški odbor sestavljajo dijaki in mentorica, vzgojiteljica v dijaškem domu. Glasilo izhaja ob koncu šolskega leta v tiskani in digitalni obliki.

Publikacija DDLJ 2020

Publikacija LIJA 2019

Glasilo Lija 2018

Glasilo Lija 2016

Glasilo Lija 2015

Glasilo Lija 2014

Dostopnost