Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je obsežen izobraževalni program, ki je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. Projekt je razpisal Evropski parlament (EP) v Bruslju in poteka v številnih državah EU. Cilj Evropske unije, ki program izvaja je spodbujanje politične participacije mladih. Po velikem uspehu, ki ga je program dosegel v več drugih državah Evropske unije, smo ga v tem šolskem letu začeli prvič izvajati tudi v našem dijaškem domu.

Program v dijaškem domu izvajamo v sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom  in evropskimi poslanci, s Socialno akademijo in Fakulteto za družbene vede. S sodelovanjem v programu bomo/smo z dijaki okrepili znanje in kompetence, ki so bistvenega pomena na njihovi poti v smeri, da postanejo dejavni in odgovorni državljani. Z uspešnim sodelovanjem v programu vsaka sodelujoča šola/dijaškim dom pridobi naziv in plaketo »šola ambasadorka«, vsi sodelujoči dijaki prejmejo naziv »Dijak ambasador Evropskega parlamenta«, tri najzaslužnejše dijake pa čaka obisk EP v Strasbourgu.

Vzpostavili smo informacijsko točko o Evropskem parlamentu in tako za projekt skušali navdušiti tudi ostale dijake in delavce šole.

Naloge sodelujoče šole so:

  • Z dijaki predelati vsaj tri učne module iz gradiva
  • Vzpostaviti info točko o EU/EP na spletu in/ali v prostorih šol
Dostopnost