»Seveda ne smemo pozabiti še na naše osnovne cilje in naloge, ki jim prav tako posvečamo veliko našega časa in skrbi, in sicer dijake v času šolanja varno pripeljemo skozi obdobje odraščanja in se pri tem trudimo, da usvojijo učne in delovne navade, da se naučijo sprejemati odgovornost, da se naučijo prilagajati in se socializirajo v širšem pomenu besede, da usvojijo komunikacijske veščine in da se naučijo reševati probleme,« dodaja ravnateljica Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor Bojana Peruš Marušič.

več na https://mariborinfo.com/novica/lokalno/nasveti-ravnateljic-pred-vpisom-v-srednje-sole-pritisk-in-interesi-drugih-naj-ne#5

Dostopnost