Dijaki 6a in 6b smo danes sprehajali metle. Ugotovili smo, da dijaki doma vzorno skrbimo za okolje,  ker smo se le nekajkrat sklonili in napolnili dve vrečki.  Z nami sta bili vzgojiteljici Rasta in Edita.

Dostopnost