KORAK ZA KORAKOM – odraščanje in zdrava samopodoba   

V sredo smo si ogledali predstavo na temo odraščanja in zdrave samopodobe v izvedbi društva Za boljši svet. Vsak posameznik se na poti odraščanja sooča s podobnimi vprašanji, ki se dotikajo samozaupanja, medosebnih odnosov z vrstniki in  starši ter drugimi odraslimi osebami...Zgodba je govorila o dveh prijateljih, ki skozi odraščanje spoznavata pomen prijateljstva in medsebojne pomoči, ter se soočata z različnimi problemi: zaljubljenost, težave s starši, negativni vplivi sovrstnikov, soočanje z alkoholom, cigareti, vpliv medijev… Dijaki so si predstavo z zanimanjem ogledali in v njej tudi aktivno sodelovali.

 

v izvedbi:
Ekološko – kulturno DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET
Mail: boljsi.svet@siol.net
Spletna stran: www.forbetterworld.si
Fb stran: https://www.facebook.com/forbetterworld.si

www.ddlizika.si | https://www.facebook.com/ddlizika/

 

 

Dostopnost