Pogoji: kandidira lahko kateri koli dijak(inja) DD Lizike Jančar.

Dokumentacija: kandidat(ka) se na razpis odzove s pisno prijavo, ki naj vsebuje ime, priimek, fotografijo ter kratek opis prizadevanj za kakovostno življenje v domu.

Način prijave: prijavo kandidat(ka) pošlje na elektronski naslov vesna.spes@ddlizika.si ali jo vroči vzgojiteljici Vesni Špes Ciringer.

Rok prijave: prijava je vložena pravočasno, če je bila oddana do ponedeljka, 19. 9. 2022 do 17. ure.

Dodatne informacije: vzgojiteljica Vesna Špes Ciringer, kabinet 5. nadstropje.

Dostopnost