PREDAVANJE O SAMOZAŠČITNEM OBNAŠANJU DIJAKOV

 

je potekalo v torek, 16. oktobra 2018.

Vodja okoliša Magdalenske četrti, g. Iztok Švarc in njegov sodelavec s Policijske postaje Maribor II ter g. Borut Urnaut s Policijske postaje Rače sta izvedla predavanje na temo samozaščitnega obnašanja. Predavanje smo organizirali, da bi se naši dijaki počutili varne, da bodo osveščeni in da bo bivanje zanje prijetnejše.

Predavanja so se udeležili novinci, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije.

Pozorno so prisluhnili pripovedovanju obeh policistov, ki sta s primeri iz prakse zanimivo predstavila, kako lahko dekleta in fantje živijo varno in se izognejo pastem v mestu.

Dostopnost