Preverjanje bralnih sposobnosti dijakov; po potrebi bralne vaje z dijaki in razumevanje prebranega.

Kako pišemo esej?

Individualna pomoč dijakom pri slovenščini (pravopis, književnost, referati…).

Cilji:

  • privzgajanje ljubezni do maternega jezika,
  • navajanje dijakov na pravilno in lepo izražanje,
  • izboljšati ocene pri slovenščini v šoli,
  • navdušiti dijake za branje kvalitetne literature.

Časovna opredelitev: po predhodnem dogovoru z dijaki

Kraj izvedbe: dijaški dom (kabinet, skupni prostor v drugem nadstropju, knjižnica)

Mentorja: Jasna Kovačič in Denis Černko

Dostopnost