Umetnostna zgodovina (učna pomoč)

Namen predmeta je predstaviti najpomembnejše likovne umetnine, ki oblikujejo dijakov pogled na estetske in vsebinske vrhunce posameznih zgodovinskih obdobij in  na njihov razvoj. S tem predmet privzgaja občutek za resnične likovne vrednote in spodbudi zanimanje za likovne stvaritve in kritičnost do njih.

Dijaki razvijajo estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti Izražanje kulturnih raznolikosti; dvigujejo raven kulturne zavesti in razvijajo zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine.

Časovna opredelitev: po dogovoru.
Kraj: učilnica v 5. nadstropju.
Mentorja: Dejan Bulut in Rasta Vrečko

Dostopnost