OBVESTILO

Po navodilu vlade Republike Slovenije bomo tudi v DD Lizike Jančar vzgojno-izobraževalno delo od 2. 11. 2020 dalje izvajali na daljavo.

Dijake vabimo, da se v četrtek, 5. 11. 2020 ob 16. uri udeležite sestanka vzgojne skupine, kjer se bomo podrobneje pogovorili o sodelovanju z vami na daljavo. Za individualni razgovor smo vam na voljo v ponedeljek, torek in sredo med 15.00 in 17.00. Prav tako bo v času dela na daljavo potekala učna pomoč. Za učno pomoč se dogovorite z vzgojitelji od ponedeljka do srede v času učnih ur na daljavo (od 13.00 do 19.00). Sodelovali bomo preko ZOOMa.

Rasta Vrečko, 6. B

UMETNOSTNA ZGODOVINA

RISANJE

Edita Urih, 6. A

MATEMATIKA

FIZIKA

Dejan Bulut, 5. B

UMETNOSTNA ZGODOVINA

FOTOGRAFIJA

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Nataša Pihler, 5. A DRUŽBOSLOVJE
Ana Raztresen, 4. B

ZGODOVINA

GEOGRAFIJA

Erik Kurbos, 4. A

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

Vesna Špes Ciringer, 2. B MATEMATIKA
Marija Dobrić, 2. A

SLOVENŠČINA

DRUŽBOSLOVJE

Jasna Kovačič, 3. A SLOVENŠČINA

PEDAGOGINJA:

Vlasta Pranjc

UČNE NAVADE

Ostanite zdravi!

Pedagoški zbor Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor

Maribor, 2. 11. 2020

Dostopnost