Dijaki in profesorji na treh srednjih šolah, ki so locirane na Mladinski ulici (Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Srednja šola za trženje in dizajn Maribor in Srednja šola za gostinstvo in turizem), so odlično predstavili svoje delo na informativnih dnevih.  Srednješolci Maja Tomanič, Marko Soke, Aleksej Germadnik, Anja Kodrič, Nives Mesarec pa so na šolah predstavili delo Dijaškega doma Lizike Jančar in povabili osnovnošolce, da si  ogledajo dijaške sobe  v naši stavbi na Titovi cesti 24 a, ki jo obiskujejo tudi dijaki omenjenih šol.   

Dostopnost