S kulturno prireditvijo Lik Lizike Jančar želimo seznaniti dijake in zaposlene z junakinjo Liziko Jančar, po kateri nosi naš dijaški dom ime.

Vzgojno izobraževalni cilji:

  • Ohranjanje zgodovinske dediščine.
  • Spodbuditi mlade, da razmišljajo o preteklosti, o pomenu in vpetosti naše preteklosti v sedanjost ter utrjevanju odgovornega odnosa za ohranitev pozitivnih vrednot NOB tudi v današnjem času.
  • Primerjava med življenjem mladih v letih vojne in danes.
  • Osvestiti mlade, da je v življenju potrebno biti strpen, se kdaj čemu tudi odpovedati.
  • Razvijanje odgovornosti, strpnosti, sodelovanja, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja.
  • Približati mladim moralne vrednote.

Aktivnosti:

  • Predstavitev filma o Liziki Jančar.
  • Predstavitev biltena.
  • Pogovor in razmišljanje o življenju danes in med vojno.

Mentorica: Nataša Pihler

Dostopnost