Cilji:

  • razvijati zanimanje za igro pikado, učenje oziroma izpopolnjevanje
  • razvijati tekmovalni duh in borbenost
  • razvijati motorične sposobnosti
  • razvijati sposobnost koncentracije in sproščanja
  • razvijati pripadnost skupini
  • navajati na zdrav način preživljanja prostega časa

Način dela: dijaki bodo spoznavali pravila igre pikado
Predvidena vsebina: igranje in tekmovanja

Rezultati dela:

  • domsko tekmovanje
  • meddomsko tekmovanje
  • domiada

Časovni termin: predvidoma ob sredah od 19. do 21. ure

Mentor: Erik Kurbos

Dostopnost