…ko to najbolj potrebujejo in odlična podlaga za nastanek novih prijateljstev. Tutorji – prva pomoč za zmedene septembrske dni; imeti tutorja pomeni imeti nekoga svojih let, ki ti pomaga, spodbuja in podpira.

V klub Tutorstva se je letos prijavilo več kot 100 dijakov, tako da so uvodni sestanki potekali v treh terminih.

Prehodi med stopnjami razvoja ali šolanja so kritična obdobja, ker lahko delujejo kot pospeševalna okoliščina nadaljnjega neugodnega razvoja. Prehod iz osnovne šole v srednjo lahko pospeši pojavljanje ali poveča intenzivnost učnih težav; pospeši razširitev neuspeha na druga področja ali pojav psihosocialnih motenj.

Varovalni dejavnik pri prehodu iz osnovne šole v srednjo je lahko prav sistem tutorstva. V dijaškem domu imamo dobre pogoje za vzpostavitev tutorstva, saj dijaki preživijo veliko časa skupaj. Dijaki ki čutijo pripadnost šoli oziroma dijaškemu domu, ki imajo dobre, zaupne odnose z učitelji (vzgojitelji) in so sprejeti med vrstniki,  imajo več zalog notranjih virov, izražajo bolj pozitiven odnos do šole, več energije vlagajo v učenje in so tudi bolj odporni proti neuspehom. Sprejetost pri vrstniku, tutorju, njegova podpora in pomoč imajo lahko pozitiven učinek na pozitivno samopodobo novinca, na počutje v domu in uspešnost v šoli.

Beseda tutor je tujka, njen prevod pa je varuh ali skrbnik. Tutorstvo v dijaškem domu pomeni vodeno pomoč starejših dijakov dijakom novincem. Novinec, ki je neuspešen v šoli, se slabo počuti tudi v dijaškem domu. Vzgojitelj, kljub načrtnemu delu z novinci, ne more biti sočasno v vseh sobah, medtem ko lahko starejši sovrstniki novincem svetujejo, nudijo učno pomoč, pomagajo, poslušajo in nudijo podporo. Dijak novinec se počuti bolj varno in sprejeto, kar vpliva na njegovo pozitivno samopodobo. Novinec lažje dosega pozitiven učni uspeh, zaradi tega je njegovo počutje v dijaškem domu boljše.

Letos bo zaradi Covid-19 projekt potekal nekoliko drugače in bo deloval samo znotraj VS.

Tutorstvo deluje na načelu prostovoljstva. Dijaki novinci se prostovoljno vključijo v program tutorstva, prav tako se za funkcijo tutorja prostovoljno odločijo starejši dijaki, ki so po mnenju vzgojitelja odgovorni in primerni za tutorstvo. Pri določanju parov tutor – novinec oziroma trojic (včasih tutor skrbi za več novincev), ima zelo pomembno usmerjevalno in svetovalno vlogo matični vzgojitelj. Tutorstvo  intenzivno poteka predvsem v 1. polletju, saj so takrat novinci še posebej nebogljeni. Naloge tutorjev so: da se vsaj enkrat tedensko druži s svojim novincem in uporablja povezujoče navade pri komuniciranju (podpiranje, opogumljanje, poslušanje, sprejemanje, zaupanje, spoštovanje), da spremlja učni uspeh dijaka novinca, ga spodbuja za učenje in za doseganje optimalnega učnega uspeha in mu po potrebi nudi učno pomoč ali pa za pomoč zaprosi vzgojitelja. Naloga dijaka novinca je, da vsaj enkrat tedensko poišče tutorja in se z njim druži, da poišče pomoč svojega tutorja ob raznih težavah (osebne narave, šolski neuspeh,…) in da sprejme odgovornost za svoj učni uspeh.

Cilja in vsebine projekta so:

Vzgojno izobraževalni cilji Vsebina
Optimalen učni uspeh novincev

– učna pomoč tutorjev

– opozorilo tutorjev vzgojiteljici, da novinec potrebuje pomoč

Dobro počutje v domu – varnost in socialna vključenost

– tedensko druženje po sobah

– navajanje na vzorce obnašanja, ki prinašajo uspešnost na različnih področjih (domski red, bonton,…)

– skupno druženje

Mentorica: Edita Urih

 

Dostopnost