Vzgojno-izobraževalni cilji:

  • Spodbuditi branje pri mladih.
  • Oblikovati pozitiven odnos do branja.
  • Oblikovati zavedanje pomembnosti bralne pismenosti za življenje človeka.
  • Krepiti samozavest in pozitivno samopodobo ob glasnem branju.
  • Oblikovati pozitivna stališča do branja in literature nasploh
  • Privzgojiti ljubezen in spoštovanje do maternega jezika.

Aktivnosti:

  • Glasno branje na odru ob večerji v domski jedilnici, retro sobi ipd.
  • Branje in pogovor o literaturi v sobah dijakov.
  • Kaj pa jaz berem? ( dijaki v skupini predstavijo, kaj so prebrali v zadnjem času.)
  • Branje poezije dijakov in poezije mladih pesnikov v retro sobi.

Nacionalni mesec skupnega branja 2020 bo trajal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 11. oktobra. Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je neločljivo povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih.

Povezava: https://nmsb.pismen.si/

Mentorica: Jasna Kovačič

Dostopnost