Natečaji

DOMIJADA 20.22

” MASKE SO PADLE ”  |  Ljubljana, 13. in 14. april 2022

58. DOMIJADA Z NOSILNO TEMO “MASKE SO PADLE”

 

Uvod

Tako kot mnogi dogodki v naši državi in na svetu v zadnjih dveh letih, se tudi osrednji športno-kulturni in družabni dogodek, vrhunec celoletnega vzgojno-pedagoškega dela v dijaških domovih, seli v virtualno obliko. Domijado, že 58. po vrsti, bomo tokrat eksperimentalno izvedli virtualno. Žal bo zaradi mnogih omejitev šport zastopan le na simbolni ravni, ravno tako bo nekaj programa v kategoriji dodana vrednost Domijade 20.22, kulturni del pa bo izveden v polni obliki.

In ker so maske del našega vsakdana, smo se odločili, da to zaščitno krpico uporabimo kot nosilno temo 58. Domijade.

Več o temi

Maska ima veliko pomenov. O maski lahko razmišljamo, lahko jo raziščemo s kulturnega, antropološkega, zdravstvenega vidika ali kako drugače. Danes se nam ob besedi maska običajno porodi misel na kirurško masko, ki jo moramo že nekaj časa množično uporabljati na vsakem koraku in je v funkcionalnem smislu postala del našega vsakdana. Pa vendar maske niso le to. Maske uporabljamo v različnih vlogah v vsakdanjem življenju, kjer so vidne ali nevidne. Z maskami se pogosto počutimo močnejše in varnejše, saj prikrivajo, zakrivajo, zaščitijo in pogosto ščitijo našo ranljivost. Nemalokrat pa maske tudi razkrivajo in odkrivajo nevidno, pa čeprav se nam zdi, da smo z njimi pod varno kopreno. Občasno maske snamemo, odvržemo ali jih zamenjamo z novimi. Zakaj, katere, kako in kdaj? Se to zgodi spontano, namerno ali zaradi kakšnega drugega razloga? In predvsem, kaj se zgodi, ko maske padejo?
V dijaških domovih se ves čas spopadamo z raznimi novimi izzivi, zato tudi virtualno Domijado sprejemamo kot izziv, kot priložnost, da se tudi na drugačen način predstavimo tako čim širši populaciji mladih kot tudi širši javnosti. Kljub temu pa si vsi skupaj želimo druženj v živo in ob ugodni situaciji bi tudi del zaključne prireditve radi izpeljali v klasični obliki. V naslednjih letih pa bomo delali na tem, da se mladim omogoči čim več športnokulturnih dejavnosti v živo, kjer bodo razvijali svoje socialne potenciale, sklepali nova prijateljstva in se primerjali s svojimi vrstniki.
V besedilih boste zasledili letnico 2022 v zapisu s piko v sredini, ki je tam namerno in označuje, da bi letošnja Domijada 2022 morala biti izvedena leta 2020, zato smo izbrali zapis 20.22.

natečaji

Likovni | Fotografski | Literarni

 

Likovni natečaj

 

V okviru Domijade 20.22 organiziramo likovni natečaj na temo Maske so padle.
Likovna dela so lahko poljubne velikosti in na poljubnih podlagah, prav tako je tudi likovna tehnika poljubna.

Likovna dela v fizični obliki sprejemamo do 25. 3.
Fotografirajte izdelek in dodajte spodaj zahtevane podatke, ter pošljite na e-naslov: dejan.bulut@ddlizika.si
Naslov likovnega dela:
Ime in priimek avtorja:
Letnica nastanka, likovna tehnika:
Ime in priimek mentorja:
Dijaški dom:
Opis likovnega izdelka (v treh do desetih povedih):

 

S poslano fotografijo avtorji in mentorji dovoljujete, da so fotografije lahko objavljene v kateri od publikacij oz. na spletu tudi po Domijadi 20.22.

Kriteriji: ocenjevali bomo izvirnost predstavitve razpisane teme, avtentičnost in sporočilnost izdelka.

Avtorji treh najbolj uspešnih del bodo predstavljeni na zaključni prireditvi Domijade 20.22 in prejmejo nagrado.

 

fotografski natečaj

 

V okviru Domijade 20.22 organiziramo tudi fotografski natečaj na temo Maske so padle.

Iz Dd Lizike Jančar bomo izbrali 5 najboljših fotografij in jih poslali na natečaj za Domijado.

Fotografije v fizični obliki sprejemamo do 25. 3. Vse fotografije, ki bodo sodelovale
na Domijadi, pošljite tudi v digitalni obliki (minimalna velikost je 1600 px po daljši stranici, 240 dpi), na e-naslov: dejan.bulut@ddlizika.si.

Vsaka fotografija mora biti obvezno opremljena z naslednjimi podatki po sledečem vzorcu:

Naslov likovnega dela:
Ime in priimek avtorja:
Letnica nastanka, likovna tehnika:
Ime in priimek mentorja:
Dijaški dom:
Opis likovnega izdelka (v treh do desetih povedih):

S poslano fotografijo avtorji in mentorji dovoljujete, da so fotografije lahko objavljene v kateri od publikacij oz. na spletu tudi po Domijadi 20.22.

literarni natečaj

 

 

V okviru Domijade 20.22 organiziramo tudi literarni natečaj na temo Maske so padle.

Prispevke sprejemamo do 25. 3., pošljete jih na e-naslov: lea.vrhovnik@ddlizika.si.

Tudi tu mora biti vsak prispevek opremljen s podatki:

Naslov dela:
Ime in priimek avtorja:
Ime in priimek mentorja:
Dijaški dom:

Prispevki naj bodo lektorirani, saj bodo v poslani verziji objavljeni v literarnem zborniku.
Kriteriji: Ocenjevali bomo izvirno obravnavo teme, slog, jezik, vsebino s sporočilnostjo, umetniški vtis posameznega besedila in splošno kakovost literarnega prispevka. Avtorji treh najbolj uspelih del bodo predstavljeni na Domijadi in prejmejo nagrado. Predvidene so tudi pohvale za prispevke, ki bodo izstopali. Avtorji izbranih besedil prejmejo pisne obrazložitve in smernice za nadaljnje literarno delo.

S poslanim prispevkom avtorji in mentorji dovoljujete, da so dela lahko objavljena tudi v kateri drugi publikaciji oz. na spletu v digitalni obliki tudi po Domijadi.
Vsak dijaški dom lahko sodeluje s poljubnim številom literarnih izdelkov. 

Dostopnost