Tema: "ODSEV MOJEGA JAZA V NARAVI (digitalna fotografija)"

Kratek opis teme: Kaj je to moj jaz? V Oxfordskem slovarju je zapisano, da je  “Jàz – človekova osnovna bit, ki ga razlikuje od ostalih, še posebej kot objekt introspekcije ali refleksije.“

Skozi fotografiranje narave, pokrajine ali pa abstraktno izbranih elementov v okolju bomo poskušali povedati nekaj o sebi. Končni izdelek je lahko le ena fotografija, dve (diptih) ali pa triptih fotografij, ki pripoveduje lastno videnje samega sebe.

Potrebni pripomočki: fotoaparat ali mobilnik; zaželen je tudi prenosnik ali tablica (s programom za urejevanje fotografij), kjer lahko fotografije spreminjamo v post-produkciji.

Prijave pošljite do petka, 25. marca 2018.

Naslov za prijavo: Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24a, 2000 Maribor oz. po e-pošti v polju zadeva: fotografska delavnica.

Kontaktna oseba: Dejan Bulut
Telefon: +386 2 300 46 52
E-naslov: dejanb@ddlizika.si

Dostopnost