Dokumenti

Letni delovni načrt

Poročilo o pedagoškem delu

Poročilo o pedagoškem delu

Poročilo komisije za kakovost

Poročilo komisije za kakovost

Domska pravila

Domska pravila

Domska pravila

Domska pravila v DD v času koronavirusa

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Domska pravila

Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času koronavirusa 2020/21

Dokumenti za medije in tisk

CGP DD Lizike Jančar

pravila uporabe CGP materijala (slika desno)

Dostopnost