Vzgojno-izobraževalni cilji:

  • Razvijanje odnosa do soljudi, živali in narave.
  • Navajanje na kritično razmišljanje.
  • Oblikovanje pozitivnih osebnostnih lastnosti.
  • Spodbujanje ustvarjalnosti.
  • Usvajanje novih znanj.
  • Lizika za otroke varne hiše

Aktivnosti:

  • Tedna otroka bomo obeležili tudi v Dijaškem domu Lizike Jančar Maribor, kjer bo potekal projekt z naslovom LIZIKA ZA OTROKE VARNE HIŠE. Pridružili se bomo letošnjemu motu Odgovor je pogovor in se povezali z otroki preko različnih medijev in računalniških orodij. Namen projekta je, da otroke varne hiše v prazničnem času obdarimo z darili, ki si jih želijo in jim tako polepšamo dneve.
  • Ob svetovnem dnevu živali bomo izvedli akcijo zbiranja hrane, pripomočkov za nego in igro za živali, ki živijo v Zavetišču za živali Maribor. Z dijaki bomo izdelali logotip, s katerim želimo opozoriti, da je tudi žival iz zavetišča bila nekoč hišni ljubljenček, a žal le kratek čas. Stik z živalmi je pomemben v razvoju mladostnika, saj v času računalniških tehnologij mnogi izgubljajo občutek za realnost. S pogovorom o domačih živalih, zapuščenih živalih in terapevtskih ali službenih živalih bomo spoznavali različno pojmovanje naših odnosov do njih. Želimo, da bi bili pravični do vseh živih bitij.

Mentorica: Karin Žvan

Dostopnost