Dijaki in zaposleni smo ves mesec zbirali šolske potrebščine. Na Rogli smo predali stvari organizatorjem. Naša paketa je dobila primorska regija, mi pa bomo odnesli na ZPM pakete iz drugih regij.   Stvari bodo dobili mladi v stiski.

Drugi dan je potekalo veliko športnih prireditev. Za naš dom je tekla vzgojiteljica Rasta Vrečko in dosegla drugo mesto.

Zaradi odličnih rezultatov, pestrega kulturnega in zabavnega programa bomo domijado še dolgo pomnili. V Maribor se vračamo zlati, srebrni in bronasti.

Dostopnost