V ponedeljek, 9. 10. 2017 ob 16.00 smo izvedli evakuacijsko vajo, s katero smo želeli opozoriti dijake, študente, ter zaposlene, kako ravnati v primeru požara ali drugih nesreč. Dijaki so pravila požarne varnosti spoznali na sestankih vzgojnih skupin, kjer smo poudarili pomen odgovornega ravnanja vsakega posameznika, da do takšnih nesreč nikoli ne bi prišlo.

Spoštujmo delo gasilcev in vseh, ki pomagajo ljudem v nesrečah.

 

Dostopnost