“In photography there is a reality so subtle that it becomes more real than reality.”
— Alfred Stieglitz

Fotografski krožek je za vse, ki imajo radi fotografijo in bi se radi naučili čim več o njej. Obiskovali bomo tudi fotografske razstave in se pogovarjali o fotografksem mediju nasploh; v umetnosti in komercialni rabi.

Vsebina:

 • spoznavanje osnov fotografije in uporabe fotoaparata
 • napredno znanje fotografiranja
 • studijska fotografija
 • možnost analogne fotografije in dela v temnici
 • obiskovali bomo fotografske razstave
 • razstavljali bomo izbrane fotografije v prostorih našega dijaškega doma
 • sodelovanje na Domijadi
 • sodelovanje na fotografskih natečajih
 • ogled revij, knjig, katalogov na temo fotografije iz preteklosti in sedanjosti

Cilji
:

 • Upoštevanje likovnih zakonitosti pri fotografiji.
 • Razvijanje opazovanja (likovnega videnja) in izbiranja motivov.
 • Razvijati domišljijo pri samostojno oblikovanih kompozicijah.
 • Razvijanje kritičnega likovnega mišljenja.
Časovna opredelitev: torek ob 19. uri in po dogovoru.
Kraj izvedbe: učilnica v 5. nadstropju, okolica doma, mesto, park in fotografski studio v DD Lizike Jančar.
Krožek bo vodil vzgojitelj Dejan Bulut (5B).
Dostopnost