Vzgojno-izobraževalni cilji: 

 • Razviti pozitiven odnos do vseh oblik zdravega načina življenja.
 • Razvijati čut za estetiko.
 • Zavedati se pomena osebne higiene.
 • Usvojiti osnove nege svojega telesa in obraza.
 • Zavedati se pomena celostne urejenosti.
 • Zavedati se pomena notranje lepote človeka.
 • Naučiti se sprejemati sebe in svoje telo.

 Vsebina: 

 • Dijaki se skozi pogovor naučijo poslušati svoje telo in se sprejemati takšne kot so.
 • Ob pomoči literature, fotografij in pogovora oblikujejo čut za estetiko, zavedajo se, kaj

pomeni biti primerno urejen za različne priložnosti.

 • Naučijo se razlikovati med dnevnim in večernim ličenjem.
 • Pogovarjamo se o pomenu higiene, zdrave prehrane, gibanja in duševnega zdravja.
 • Dijaki v praktičnem delu spoznajo osnovne zakonitosti ličenja.

Časovna termin: 1x na teden po dogovoru.

Kraj izvedbe: knjižnica.

Mentorica: Jasna Kovačič

Dostopnost