Dijaki 1A in 1B vzgojne skupine so se v spremstvu vzgojiteljic odpravili na ogled mesta Maribor. Ogledali so si varno pot v šolo, sprehodili so se mimo gledališča, knjižnice, Slomškove cerkve ter starega mestnega jedra. Dijaki so tako spoznali utrip mesta in se seznanili z znamenitostmi Mestne občine Maribor. Sprehod so zaključili z nasmeškom in … sladoledom.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Deli naprej ...