V sredo, 17. 10. 2018 ob 20h, je v Retro sobi nastopal naš študent Zinedin Račić.
Ob zvokih kitare in glasbe iz vseh koncev smo se družili ob kavi in čaju.

Vabljeni tudi v bodoče!

Koncert je organizirala Vlasta Prajnc.

<html><!-- [et_pb_line_break_holder] --><head><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <title>Dijaški dom Lizike Jančar</title> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></head><!-- [et_pb_line_break_holder] --><body><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Load Facebook SDK for JavaScript --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Your embedded video player code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="fb-video" data-href="https://www.facebook.com/ddlizika/videos/172065473697790/" data-width="320" data-show-text="false"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="fb-xfbml-parse-ignore"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <blockquote cite="https://www.facebook.com/ddlizika/videos/172065473697790/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="https://www.facebook.com/ddlizika/videos/172065473697790/">How to Share With Just Friends</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>How to share with just friends.</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Posted by <a href="https://www.facebook.com/facebook/">Facebook</a> on Ponedeljek, oktober 22, 2018<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </blockquote><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></body><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Dostopnost