LIKOVNI KROŽEK PACEK je dejavnost, ki združuje vse, ki radi obiskujejo likovne dogodke (razstave, odprtja, predavanja, okrogle mize o likovni umetnosti…) in se radi likovno izražajo v risanju, slikanju, oblikovanju, grafiki… 

Vsebina:

  • prosto likovno izražanje
  • obiski galerij, različnih kulturnih ustanov v mestu
  • pomoč pri postavitvi razstav v razstavišču (avla)
  • dekoracije za prireditve
  • sodelovanje na Domijadi
  • sodelovanje na likovnih kolonijah in srečanjih
  • možnost sodelovanja v likovnem inovacijskem projektu ali raziskovalni nalogi ter sodelovanje na srečanju Mladi za napredek Maribora 
  • ogled revij, knjig, katalogov (zgodovina likovne umetnosti, sodobni umetniki)

Mentorica: Rasta Vrečko

Dostopnost