Dijaki čakajo vas klopce. Oblikujte jih po svoje! Delate lahko vsak dan. Ves december. Material dobite v kabinetu v šestem nadstropju.

Dostopnost