Vzgojno izobraževalni cilji

  • Razvijanje zdravega načina življenja-aktivno preživljanje prostega časa
  • Razviti sposobnost samostojnega izbiranja in odločanja ter svoje poglede na zgodovino, sedanji čas. Ob izgrajevanju, poglabljanju in razširjanju znanja iz zgodovine Maribora razvijati zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti.
  • Razvijati sposobnost za razumevanje in spoštovanje različnih kultur, ver, ras in skupnosti.
  • Razvijati dojemljivost za vrednote, pomembne za življenje v sodobni demokratični družbi: strpnost v medsebojnih stikih in odnosih, spoštovanje drugačnosti in različnosti, medsebojno sodelovanje, spoštovanje človekovih pravic in demokratičnega državljanstva.
  • Pripravljati se na samostojno in odgovorno ravnanje v življenju kot posamezniki in kot člani lokalne skupnosti in družbe.

Aktivnosti:

V projektu osebje doma skupaj z dijaki in meščani mesta odkriva in razkriva kulturne in športne znamenitosti mesta Maribor. V projekt so vključeni vodeni ogledi, obiski razstav in prireditev. Program zajema jesenske, zimske in pomladne ter poletne aktivnosti, ki se organizirajo sproti glede na število udeležencev in ponuden program aktivnosti, ki potekajo v Mariboru in okolici. Je brezplačen, zato se ga lahko udeleži vsak. Predvidena je ena aktivnost mesečno.

Mentorici: Rasta Vrečko in Edita Urih

Dostopnost