Učna pomoč je namenjena pridobivanju dopolnilnega, dodatnega ali poglobljenega znanja učne snovi pri matematiki ter pridobivanju samozavesti in suverenosti pri ocenjevanju znanja v šoli.

Cilji:

  • prepoznavanje in odkrivanje učnih težav pri matematiki,
  • pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri matematiki (prilagoditev različnim nivojem znanja ter ustrezno prilagoditi čas posameznemu dijaku),
  • navajanje dijakov na redno delo pri matematiki (navajanje na lastno odgovornost in vztrajnost),
  • navajanje na učenje »na pamet« (zakonitosti in formule) in uporaba znanja na novih primerih,
  • doseganje optimalnega učnega uspeha pri matematiki,
  • uporaba računalniških spletnih aplikacij (boljše razumevanje snovi in naloge za utrjevanje).

Časovna opredelitev: vsak dan po dogovoru

Mentorici: Edita Urih (6. nadstropje) in Vesna Špes Ciringer (2. nadstropje)

Dostopnost