V torek, 5.2.2019 so se dijaki v domski knjižnici poučili o pravilih lepega vedenja v gledališču in ob različnih priložnostih.
Lepo vedenje je namreč sad naše omike in dušne lepote. Izobrazba te še ne dela olikanega, zato
se mora vsak človek potruditi, da si pridobi osnovne veščine kulturnega vedenja.

Vzgojiteljica Marija Dobrić.

Dostopnost