Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, Titova cesta 24a, Maribor, v okviru javnega razpisa “Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor”, objavljenega v Uradnem listu RS, št 46/2018 z dne 06.07.2018, na podlagi 46. in 56. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar izdaja Odločitev o priznanju usposobljenosti.

 

Odločitev o priznanju usposobljenosti

Odločitev o priznanju usposobljenosti

Dostopnost