Predavanje o samozaščitnem vedenju dijakov je potekalo v četrtek, 28. septembra 2023. Predavala je policistka ga. Brigita Greifoner s Policijske postaje Maribor II.  Predavanje za novince, ki prihajajo iz različnih krajev v drugo največje mesto v državi, je že tradicionalno. Dijaki so pozorno prisluhnili predavateljici, ki je s primeri iz prakse zanimivo predstavila, kako lahko mladi živijo varno in se izognejo različnim  pastem.

Pedagoginja

Dostopnost