“Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.”  (Zakon o prostovoljstvu, 2. člen, opredelitev in pomen prostovoljstva) “Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.” (Zakon o prostovoljstvu, 5. člen, prostovoljsko delo)

Prostovoljsko delo v Dijaškem domu Lizike Jančar predstavlja pomemben element vzgojnega dela. Dijaki preko izkušenj pri prostovoljnem delu pridobivajo pomembne vrednote, kot so prijateljstvo, razumevanje sebe in drugih, opora, spoštovanje, toleranca, odgovornost, volja, optimizem, ljubezen, enakopravnost…

Najpomembnejši cilj prostovoljnega  dela (v nadaljevanju PD) je razvijanje občutka solidarnosti ter socialne odgovornosti do posameznika in skupnosti. Poleg tega PD omogoča boljše samo spoznavanje in osebnostno zorenje. Mladi preko medčloveških stikov osebnostno dozorevajo. Dijaki postanejo bolj samostojni in odgovorni in vzpostavljajo odnose s skupinami ljudi, odrinjenimi na rob družbenega življenja.

Pri vključitvi mladih k prostovoljstvu imajo poleg mentorja pomembno posredno vlogo tudi vzgojitelji, saj dajejo pomembno podporo in spodbudo dijakom.

Odločitev dijakov za delo je prostovoljna, vendar je po odločitvi obvezna in za dijaka predstavlja moralno obvezo.

Dijaki, ki se bodo vključili v prostovoljstvo, bodo skozi celo šolsko leto obiskovali starostnike v Domu Danice Vogrinec, po potrebi se bodo povezali z drugimi institucijami. Obiski bodo potekali enkrat tedensko po eno šolsko uro. Pri delu s starostniki je temeljna oblika dela delo s posameznikom. Od prekrivanja interesov prostovoljca in njegovega prijatelja je odvisna pristnost medsebojnih odnosov, trajanje tega odnosa in tudi oblika prijateljevanja. Glede na to, da že 22 – to leto sodelujemo z Domom Danice Vogrinec, bomo temu namenili posebno pozornost.

Mentorjeva naloga bo seznanjanje dijakov s cilji in organiziranostjo prostovoljnega dela, organiziranje programa usposabljanja ter vodenje ustrezne dokumentacije. Skozi vse leto je potrebno dijake motivirati in seznanjati s prostovoljnim delom. Mentorica bo ves čas v stiku z ustanovami, v katerih bodo dijaki sodelovali in bo koordinirala sodelovanje s temi ustanovami.

Dijaki se bodo skozi PD vključevali v širše družbeno okolje, sodelovali bodo tudi v Slovenski mreži prostovoljskih organizacij, v mreži prostovoljcev v Infopeki in s Slovensko filantropijo.

V dijaškem domu bomo pridobivali tudi prostovoljce, ki bodo poučevali oz. nudili učno pomoč našim dijakom pri različnih predmetih, predvsem pri  nemškem jeziku.

Mentorica: Vlasta Prajnc

Dostopnost