Drage dijakinje in dijaki,
počitnice so minile in veseli smo, da se ponovno vidimo. 
Ker se zdravstvena slika iz dneva v dan slabša, vam posredujemo okrožnico MIZŠ (št. 603-1/2021/71 z dne 29.10.202):
 PROTOKOL SAMOTESTIRANJA DIJAKOV V SREDNJIH ŠOLAH in ŠTUDENTOV V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH:
1. Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se za dijake in študente višjih strokovnih šol  izvaja dvakrat tedensko (nedelja in sreda). 
2. Dijaku oz. študentu pripada 10 testov na mesec, ki jih pridobi sam (ali njegovi starši oz. zakoniti zastopniki) v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali ob predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.
3. Samotestirajo se vsi upravičenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.
4. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.
Prosimo vas, da se držite vseh protokolov v zvezi s COVID-19 (nošenje mask, razkuževanje rok, varnostna razdalja, zračenje …) in da v dom pridete le, če ste popolnoma zdravi.
Dostopnost