“Life is like a game of chess.
To win you have to make a move.
Knowing which move to make comes with IN-SIGHT
and knowledge, and by learning the lessons that are
acculated along the way.
We become each and every piece within the game called life!”
— Allan Rufus

Cilji:

 • razvijati zanimanje za šahovsko igro in učenje
 • razvijati tekmovalni duh in borbenost
 • navajati na disciplino in koristno izrabo prostega časa
 • razvijati veščino analitičnega dela in mišljenja in timskega dela
 • razvijati veščino strateškega in kritičnega mišljenja
 • razvijati samozaupanje, ki opogumlja tudi druga področja
 • razvijati duševno trdnost in pripravljenost za čustveno neobremenjeno iskanje optimalnih rešitev tudi v zapletenih položajih in v pogojih časovne stiske
 • razvijati voljo do zmage in sprejemanje porazov kot dobrodošlih uvidov v trenutne pomanjkljivosti, ki bodo pomagali prI nadaljnjem izpopolnjevanju razvijati vrednote trdega dela, zbranosti, pazljivosti in sprejemanja odgovornosti ter posledic za svoja dejanja
 • Način dela: dijaki bodo spoznavali pravila igre šah.
  Predvidena vsebina: igranje in tekmovanja

Rezultati dela:

 • domsko tekmovanje
 • meddomsko tekmovanje
 • domiada

Časovni termin: predvidoma ob torkih od 19. do 21. ure

Mentor: Erik Kurbos

Dostopnost