Beseda tutor je tujka, njen prevod pa je varuh ali skrbnik. Tutorstvo v dijaškem domu pomeni vodeno pomoč starejših dijakov dijakom novincem. Projekt poteka v domu deseto leto.

Tutorstvo deluje na načelu prostovoljstva. Dijaki novinci se prostovoljno vključijo v program tutorstva, prav tako se za funkcijo tutorja prostovoljno odločijo starejši dijaki, ki so po mnenju vzgojitelja odgovorni in primerni za tutorstvo.

Tutorstvo  intenzivno poteka predvsem v 1. polletju, saj so takrat novinci še posebej nebogljeni.

Aktivnosti na nivoju doma so za dijake, ki so vključene v projekt tutorstva, zastonj.

Načrt dela za šolsko leto 2016/17:

Št. Aktivnost Nosilec dejavnosti Časovni termin
1. Predstavitev projekta staršem na roditeljskem sestanku za novince vzgojitelji Avgust 2016
2. Animacija vzgojiteljev

Edita Urih

 

September 2016
3.

Razpis za prostovoljno tutorstvo, animacija za tutorstvo in

Zbiranje prijavnic za tutorstvo

Edita Urih

vzgojitelji

do 20. septembra 2016
4. Delavnica – naloge tutorjev in novincev, osnove dobre komunikacije, naloge tutorjev in novincev Edita Urih 20. 9. 2016
5. Kostanjev piknik, druženje v naravi, zabavne igre

Edita Urih

vzgojitelj

Oktober 2016

 

6. Ogled kino predstave (druženje in vzdrževanje dobrih odnosov)

Karin Žvan

Edita Urih

November 2016
7. Drsanje (druženje in vzdrževanje dobrih odnosov, športna aktivnost)

Edita Urih

Vesna Špes Ciringer

December 2016
8. Zaključek – pogostitev s torto

Edita Urih

Bojana Peruš Marušič

Januar 2017

Edita Urih

Dostopnost