UČNA POMOČ FIZIKA

Cilji:

  • pomoč in podpora učencem z učnimi težavami pri fiziki (prilagoditev različnim nivojem znanja ter ustrezna prilagoditev časa  posameznemu dijaku),
  • navajanje dijakov na redno delo pri fiziki (navajanje na lastno odgovornost in vztrajnost),
  • navajanje dijakov na učenje »na pamet« (zakonitosti in formule) in uporaba znanja na novih primerih,
  • doseganje optimalnega učnega uspeha,
  • uporaba računalniških spletnih aplikacij (boljše razumevanje snovi in naloge za utrjevanje).

Časovna opredelitev:

Vsak dan po dogovoru z vzgojiteljico Edito Urih (6. nad.)

Dostopnost