V dijaškem domu skrbimo za celostni razvoj mladostnikov, zato izvajamo različne projekte, naloge in aktivnosti v okviru “Slovenske mreže zdravih šol”.  Tim Zdrave šole vsako leto načrtuje in izvede evalvacijo zastavljenih nalog, ki so prilagojene glede na potrebe in možnosti dijaškega doma. 

Zastavljeni cilji Zdrave šole:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

 

Prostovoljsko delo – Drevo se na drevo naslanja, a človek na človeka (št. cilja: 1, 3, 6, 8)

Vzgojno izobraževalni cilji:

 • Razvijanje empatije, skrbi za druge, strpnosti in solidarnosti.
 • Sprejemanje samega sebe, razvijanje samozavesti.

Kuharija

Delavnice za osebnostno rast (št. cilja: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9)

Vzgojno izobraževalni cilji:

 • Preventivno delovanje in izboljšanje samopodobe,
 • Krepitev duševnega zdravja in soočanje s strahovi.

Namizni tenis (št cilja: 4)

Vzgojno izobraževalni cilji:

 • Razvijati tekmovalni duh in borbenost ter pripravljenost za medsebojno pomoč.
 • Gibanje in druženje za duševno zdravje

Tutorstvo (št cilja: 1, 2, 4)

Vzgojno izobraževalni cilji:

 • Navajanje na skrb za sočloveka.
 • Kvalitetno medsebojno druženje.
 • Odgovorno vedenje, povečanje samozavesti in spoznavanje tehnik kvalitetne komunikacije.
 • Sprejemanje drugačnosti.

Odbojka, košarka in nogomet (št cilja: 4)

Vzgojno izobraževalni cilji:

 • Krepitev psihofizične kondicije.
 • Druženje med dijaki in dijakinjami.
 • Po zaključenem turnirju več samoiniciativne vadbe.
 • Razvijanje gibalnih sposobnosti.
 • Osvojitev športnih pravil, pridobivanje samozavesti, natančnosti, medsebojne spodbude in vzpodbujanje timskega dela.

Mentorica: Nataša Pihler

Dostopnost