Vzgojno-izobraževalni cilji:

 • Krepiti zavedanje o pomenu ohranjanja narave ter posledicah neodgovornega odnosa do narave.
 • Razvijati spoštljiv odnos do narave .
 • Razvijati delovne navade in vrednote trdega dela in zbranosti.
 • Spodbujati preživljanje prostega časa v naravi kot zdrav način življenja.
 • Spodbujati navezovanje socialnih stikov in dobro komuinkacijo.
 • Krepiti zanimanje za hortikulturno aktivnost.
 • Razvijati splošno znanje o domačih opravilih povezanih s hortikulturno aktivnostjo.
 • Krepiti zavedanje o pomenu ekološko pridelane prehrane ter spodbujati k doma pridelani hrani.
 • Razvijati znanje na področju sajenja, gnojenja, obrezovanja in cepljenja različnih vrst rastlin.

Aktivnosti:

 • Spoznavanje tehnik sajenja, gnojenja in obrezovanja različnih vrst rastlin.
 • Skrb za rastline, ki jih bomo z dijaki posadili v okolici dijaškega doma – odstranjevanje plevela, redno zalivanje in drugo.
 • Spoznavanje različnih načinov cepljenja dreves in grmovnic (angleška kopulacija, cepljenje na razkol, cepljenje za lub ter okulacija – T-okulacija in ploščičasta okulacija).
 • ‘Lizikini maroni’ kot dogodek v sklopu projekta – kulinarični jesenski dogodek, kjer se dijaki družijo ob peki maronov, ki so rezultat dolgoročnega sodelovanja dijakov pri projektu Zelena Lizika.
 • Sodelovanje z Biotehniško šolo Maribor.

Mentor: Erik Kurbos

Dostopnost