Učna  pomoč pri predmetih geografija in zgodovina poteka po predhodni  najavi in dogovoru v obliki dodatne razlage učne snovi, pojasnjevanja, razgovora in utrjevanja znanja. Prav tako je dijakom nudena pomoč pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov in drugih domačih nalog pri teh dveh predmetih. Učna pomoč v glavnem poteka individualno, po potrebi pa tudi skupinsko, v kolikor potrebo po učni pomoči izrazi več dijakov istega letnika in programa šolanja.

Učni pripomočki:  atlas sveta, zemljevidi, zgodovinske karte, globus, slikovno gradivo, zemljevidi s spleta

Časovna opredelitev: po dogovoru

Kraj izvedbe: dijaški dom (kabinet ali učilnica v četrtem nadstropju)

Mentor: Ana Rastresen

Dostopnost