Kemija

Kemija

Učno pomoč pri kemiji izvajamo po predhodni najavi med in izven učnih ur. Z dijaki istega letnika in šole delamo skupinsko, vsaj pri predelovanju snovi, kjer imajo skupne težave. Glede učne pomoči pri kemiji sodelujemo tudi s skupino dijakov, ki so v skupini prostovoljcev za nudenje le-te.

Časovna opredelitev: po predhodnem dogovoru z dijaki

Kraj izvedbe: dijaški dom (kabinet ali skupni prostor v prvem nadstropju)

Mentorica: mag.Bojana Peruš Marušič

Zgodovina in geografija

Zgodovina in geografija

Učna  pomoč pri predmetih geografija in zgodovina poteka po predhodni  najavi in dogovoru v obliki dodatne razlage učne snovi, pojasnjevanja, razgovora in utrjevanja znanja. Prav tako je dijakom nudena pomoč pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov in drugih domačih nalog pri teh dveh predmetih. Učna pomoč v glavnem poteka individualno, po potrebi pa tudi skupinsko, v kolikor potrebo po učni pomoči izrazi več dijakov istega letnika in programa šolanja.

Učni pripomočki:  atlas sveta, zemljevidi, zgodovinske karte, globus, slikovno gradivo, zemljevidi s spleta

Časovna opredelitev: po dogovoru

Kraj izvedbe: dijaški dom (kabinet ali učilnica v četrtem nadstropju)

Mentor: Ana Rastresen

Slovenščina

Slovenščina

Preverjanje bralnih sposobnosti dijakov; po potrebi bralne vaje z dijaki in razumevanje prebranega.

Kako pišemo esej? (predavanje za dijake v knjižnici – Dobrić)

Individualna pomoč dijakom pri slovenščini (pravopis, književnost, referati…).

Cilji:

 • privzgajanje ljubezni do maternega jezika,
 • navajanje dijakov na pravilno in lepo izražanje,
 • izboljšati ocene pri slovenščini v šoli,
 • navdušiti dijake za branje kvalitetne literature.

Časovna opredelitev: po predhodnem dogovoru z dijaki

Kraj izvedbe: dijaški dom (kabinet, skupni prostor v drugem nadstropju, knjižnica)

Mentorica: Marija Dobrić

Ekokviz

Ekokviz

Tudi v tem šolskem letu bo v DD Lizike Jančar potekalo šolsko/domsko tekmovanje v Ekokvizu. Dijaki se bodo med seboj pomerli v treh temah, in sicer so letošnje teme: Preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost, KrOžno gospodarstvo in Odgovorno s hrano. Domsko tekmovanje bo potekalo 13.12.2016.

Tekmovanje bo potekalo na treh nivojih:

 • Srednje poklicno izobraževanje (SPI),
 • Srednje strokovno (SSI) in poklicno tehnično izobraževanje (PTI),
 • strokovne in splošne gimnazije.

Po trije najboljši dijaki iz vsakega nivoja se uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo potekalo 25.1.2017 v Kranju.

Več: http://ekosola.si/2016-2017/projekti/ekokviz-za-ss/

 

Lik Lizike Jančar

Lik Lizike Jančar

V šolskem letu 2016/2017 želim s kulturno prireditvijo Lik Lizike Jančar seznaniti dijake in zaposlene z junakinjo Liziko Jančar, po kateri nosi naš dijaški dom ime. V mesecu marcu bi z dijaki odšli v Polhov Gradec, kjer bi si ogledali spominsko ploščo  ter položili cvetje v imenu vseh dijakov in zaposlenih v domu.

Cilji:

 • ohranjanje zgodovinske dediščine,
 • spodbuditi mlade, da razmišljajo o preteklosti, o pomenu in vpetosti naše preteklosti v sedanjost ter utrjevanju odgovornega odnosa za ohranitev pozitivnih vrednot NOB tudi v današnjem času,
 • primerjava med življenjem mladih v letih vojne in danes,
 • osvestiti mlade, da je v življenju potrebno biti strpen, se kdaj čemu tudi odpovedati,
 • razvijanje odgovornosti, strpnosti, sodelovanja, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja.

Mentorica: Nataša Pihler