Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24A, 2000 Maribor, objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

 

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija…

Osnovni REP

Novelacija REP.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.