Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24A, 2000 Maribor, objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

 

Razpisna dokumentacija:

osnovni REP.rar

Razpisna dokumentacija…

osnovni REP.rar

Osnovni REP

novelacija REP.rar

Novelacija REP.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor.

Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Celovita energetska sanacija objekta Dijaški dom Lizike Jančar Maribor

Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24a, 2000 Maribor kot javni partner na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja javni poziv, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt ˝Celovita energetska sanacija objekta Dijaški dom Lizike Jančar˝, po sistemu energetskega pogodbeništva.

Razpisna dokumentacija:

osnovni REP.rar

Javni poziv promotorjem

osnovni REP.rar

Osnovni REP

novelacija REP.rar

Novelacija REP.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.